Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 •   02/04/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 178
Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công văn công bố ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

 •   26/03/2021 12:24:00 AM
 •   Đã xem: 165
Công văn công bố ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
Nghi quyet chot ds co dong 1

Nghị quyết chốt danh sách đại hội cổ đông

 •   29/03/2021 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 184
Nghị quyết chốt danh sách đại hội cổ đông
BCTC 2020 da ky 01

Báo cáo tài chính năm 2020

 •   25/03/2021 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 377
Báo cáo tài chính năm 2020
CV CBTT DANH SACH CO DONG NHA NUOC CO DONG LON 1

Công văn công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

 •   30/01/2021 01:21:00 AM
 •   Đã xem: 295
Công văn công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ đóng

 •   03/09/2020 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 432
Báo cáo về ngày trở thành /không còn là cổ đông lớn cổ đông,nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 •   03/09/2020 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 375
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 •   25/08/2020 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 379
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo thay đổi nhân sự

 •   09/05/2020 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 565
Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

 •   09/05/2020 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 468
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

 •   09/05/2020 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 375
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

 •   28/04/2020 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 440
Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Công Văn số 69 /CV-ĐKKD Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 •   28/04/2020 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 360
Công Văn số 69/CV-ĐKKD V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

 •   21/04/2020 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 385

Công văn số 58/ CV-CT Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 •   21/04/2020 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 372
Công văn số 58/ CV-CT Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công văn về việc công bố thông tin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính

 •   30/03/2020 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 356
Công văn về việc công bố thông tin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính

Công văn số 48/ CV-CT về việc công bố thông tin bất thường 24 giờ về việc kiểm toán có ý kiến loại trừ

 •   25/03/2020 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 377
Công văn số 48/ CV-CT về việc công bố thông tin bất thường 24 giờ về việc kiểm toán có ý kiến loại trừ

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 •   23/03/2020 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 604
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 •   23/03/2020 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 375
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây