Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 •   03/09/2020 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 140
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 •   25/08/2020 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 153
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo thay đổi nhân sự

 •   09/05/2020 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 310
Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

 •   09/05/2020 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 246
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

 •   09/05/2020 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 180
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

 •   28/04/2020 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 195
Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Công Văn số 69 /CV-ĐKKD Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 •   28/04/2020 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 170
Công Văn số 69/CV-ĐKKD V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

 •   21/04/2020 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 158

Công văn số 58/ CV-CT Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 •   21/04/2020 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 155
Công văn số 58/ CV-CT Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công văn về việc công bố thông tin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính

 •   30/03/2020 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 155
Công văn về việc công bố thông tin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính

Công văn số 48/ CV-CT về việc công bố thông tin bất thường 24 giờ về việc kiểm toán có ý kiến loại trừ

 •   25/03/2020 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 159
Công văn số 48/ CV-CT về việc công bố thông tin bất thường 24 giờ về việc kiểm toán có ý kiến loại trừ

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 •   23/03/2020 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 243
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 •   23/03/2020 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 177
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

 •   26/10/2019 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 204
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2018 sau khi điều chỉnh vốn

Báo cáo tài chính năm 2018 sau khi điều chỉnh vốn

 •   15/02/2019 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 215
Báo cáo tài chính năm 2018 sau khi điều chỉnh vốn

Báo cáo thường niên năm 2018

 •   19/02/2019 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 133
Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 trước khi điều chỉnh vốn

 •   14/02/2019 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 205
Báo cáo tài chính năm 2018 trước khi điều chỉnh vốn

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công ty CP Cà Phê Eapốk năm 2018

 •   19/08/2018 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 187
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công ty CP Cà Phê Eapốk năm 2018

Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018

 •   19/11/2018 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 217
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây