Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cà Phê EaPốk

 •   04/06/2021 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 165
Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cà Phê EaPốk

Nghị quyết về việc thông qua ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

 •   26/05/2021 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 122
Nghị quyết về việc thông qua ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Công văn thông báo công bố thông tin tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 •   29/04/2021 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 136
Công văn thông báo công bố thông tin tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

 •   29/04/2021 05:22:00 AM
 •   Đã xem: 142
Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021
VAN 20210415 0011 0001 0001 1

Báo cáo thường niên năm 2020

 •   14/04/2021 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 127
báo cáo thường niên năm 2020

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 •   02/04/2021 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 94
Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 •   02/04/2021 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 99
Công văn gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công văn công bố ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

 •   26/03/2021 12:24:00 AM
 •   Đã xem: 81
Công văn công bố ý kiến ngoại trừ của kiểm toán
Nghi quyet chot ds co dong 1

Nghị quyết chốt danh sách đại hội cổ đông

 •   29/03/2021 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 96
Nghị quyết chốt danh sách đại hội cổ đông
BCTC 2020 da ky 01

Báo cáo tài chính năm 2020

 •   25/03/2021 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 162
Báo cáo tài chính năm 2020
CV CBTT DANH SACH CO DONG NHA NUOC CO DONG LON 1

Công văn công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

 •   30/01/2021 01:21:00 AM
 •   Đã xem: 184
Công văn công bố thông tin danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ đóng

 •   03/09/2020 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 350
Báo cáo về ngày trở thành /không còn là cổ đông lớn cổ đông,nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 •   03/09/2020 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 285
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 •   25/08/2020 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 306
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Thông báo thay đổi nhân sự

 •   09/05/2020 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 473
Thông báo thay đổi nhân sự

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

 •   09/05/2020 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 383
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

 •   09/05/2020 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 294
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây