Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

 •   09/05/2020 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 91
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

 •   09/05/2020 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 90
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

 •   28/04/2020 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 117
Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Công Văn số 69 /CV-ĐKKD Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 •   28/04/2020 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 81
Công Văn số 69/CV-ĐKKD V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019

 •   21/04/2020 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 70

Công văn số 58/ CV-CT Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 •   21/04/2020 03:26:00 AM
 •   Đã xem: 78
Công văn số 58/ CV-CT Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công văn về việc công bố thông tin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính

 •   30/03/2020 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 78
Công văn về việc công bố thông tin giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính

Công văn số 48/ CV-CT về việc công bố thông tin bất thường 24 giờ về việc kiểm toán có ý kiến loại trừ

 •   25/03/2020 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 79
Công văn số 48/ CV-CT về việc công bố thông tin bất thường 24 giờ về việc kiểm toán có ý kiến loại trừ

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

 •   23/03/2020 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 102
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 •   23/03/2020 04:10:00 AM
 •   Đã xem: 87
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019

 •   26/10/2019 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 84
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2018 sau khi điều chỉnh vốn

Báo cáo tài chính năm 2018 sau khi điều chỉnh vốn

 •   15/02/2019 01:55:00 AM
 •   Đã xem: 94
Báo cáo tài chính năm 2018 sau khi điều chỉnh vốn

Báo cáo thường niên năm 2018

 •   19/02/2019 10:59:00 PM
 •   Đã xem: 56
Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 trước khi điều chỉnh vốn

 •   14/02/2019 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 75
Báo cáo tài chính năm 2018 trước khi điều chỉnh vốn

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công ty CP Cà Phê Eapốk năm 2018

 •   19/08/2018 11:38:00 PM
 •   Đã xem: 93
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công ty CP Cà Phê Eapốk năm 2018

Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018

 •   19/11/2018 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 85
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 9-4-2020 để thực hiện quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2020

 •   16/03/2020 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 92
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 9-4-2020 để thực hiện quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cà phê Eapốk (MCK: EPC)

 •   09/03/2020 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 85
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần cà phê Eapốk (MCK: EPC)

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cà Phê Eapốk

 •   24/02/2020 10:16:00 PM
 •   Đã xem: 79
dieu-le-to-chuc-va-hoat-dong-cong-ty-co-phan-ca-phe-eapok

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây