Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018

Thứ hai - 19/11/2018 20:54
Tài liệu Đại Hội đồng cổ đông lần đầu năm 2018

ên
STT Nội Dung Ghi chú
01  Chương trình Đại hội Tải về
02 Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐH Đồng Cổ Đông lần đầu Tải về
03 Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa công ty  Tải về
04 Quyết định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa  Tải về
05 Tờ trình về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước  Tải về
06 Lý lịch trích ngang người đại diện phần vốn nhà nước Tải về
07 Quyết định về việc ủy quyền Người đại diện phần vốn nhà nước Tải về
08 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua điều lệ tổ chức  Tải về
09 Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất KD 10 tháng năm 2018 Tải về
10 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 Tải về
11 Tờ trình về việc thông qua mức chi trả tiền lương của người quản lý 2 tháng cuối năm 2018 Tải về
12 Tờ trình về việc thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018 Tải về
13 TB về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT năm 2018- 2023, Ban Kiểm soát  2018-2023  Tải về
14 Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 Tải về
15 Đơn ứng cử ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Tải về
16 Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Tải về
17 Sơ yêú lý lịch (Dùng để tham gia ứng cử thành viên HĐQT,BKS) Tải về
18 Thư mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần đầu Tải về
19 Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 Tải về
20 Tờ trình về việc thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP cà phê Eapốk Tải về
21 Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 Tải về
22 Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công Ty CP Cà Phê Eapốk Tải về
23 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty CP Cà Phê Eapốk Tải về

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây